Elhagyott zsidó temetők

Ma Magyarországon közel 1600 zsidó temetőt tartanak nyilván.

A Holokausztot követően elsősorban a kis vidéki települések zsidó lakosai örökre eltűntek.
Hetven év elteltével a megyeszékhelyek és néhány nagyobb vidéki város kivételével már csak az elárvult, sokszor gondozatlan zsidó temető az egyetlen jele annak, hogy 2 -300 évig zsidók is éltek ott.

A korabeli törvénykezés ezeket az elárvult temetőket jogilag a mai MAZSIHISZ tulajdonaként jelöli. E szervezet szűkös anyagi lehetőségei miatt az elhagyott temetők csak alig több mint harmadát képes karbantartani. Ebben a munkában több elkötelezett önkéntes szervezet, civil személy illetve külföldi szervezet is tevékenyen részt vesz.

Mindemellett temetők százairól nincs értékelhető adat, azok állapotáról elérhető információ.
A Civil Alap által kiírt pályázat teremtett lehetőséget arra, hogy a sokszor a lakott területtől is nagy távolságra lévő, elhagyott, gondozatlan temetőt a pályázó YCP COMMUNICATIONS Kft. elhivatott, kitartó munkatársai felkutassák és dokumentálják.

Útitervük, útvonalaik pontos összeállításában segítséget kaptak a Mazsihisz illetékes munkatársától, önkéntes közreműködőtől is.

Az elvégzett kutatás eredménye óriási jelentőséggel bír a dokumentálás, további mentés, állagmegóvás és az utókor számára való megőrzés érdekében.